Představenstvo obchodní společnosti Denkor a.s. , IČ: 02551578,  se sídlem Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku  sp. zn. B 3273

svolává valnou hromadu obchodní společnosti

na den 20. ledna 2016 v  15:30 hod.

v sídle společnosti tj. Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

Program:

1.    Úvod, kontrola přítomných akcionářů

2.    Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a určení ostatních osob

3.    Informace o činnosti společnosti

4.    Různé

5.    Závěr

 

V Hradci Králové, dne  5.1.2016

 

                                                                                  Ing. Oldřich Malý

                                                                                  předseda představenstva

 

                                                                                  Ing. Jiří Hlaváč

                                                                                  místopředseda představenstva

 


Kontakt

Denkor a.s.

Brněnská 700/25
Hradec Králové
50006